Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr650
Kom igång

Målet med kursen är att förbereda dig för att göra konkreta, sammanhängande och flytande konkreta Tarot-läsningar utan att snubbla.

När du är klar med kursen, ska du känna dig trygg, bekväm och förtrogen med kursinnehållet.

Kursen ska öppna vägar och din skicklighet ska öka för var dag genom de övningar du gärna dagligen utför för att uppnå ditt syfte och din framgång.

I kursen kommer du att lära dig den djupare innebörden av var och en av de stora arkanar.

  • tid läggs även på att gå igenom den inverterade/omvända bildens läsning för varje stora Arkana.
  • till sist tas det andliga budskap upp som varje stora Arcana förmedlar.

Du kommer att vara väl förberedd och besitta tillräcklig kunskap för att utöva den konst som Tarot utgör

Du kommer att kunna hantera nyckelorden för varje Arkana och det allmänna rådet för varje kort. Du kommer också ha möjlighet att interagera med dina klasskamrater på plattformen för att berika dig och utveckla dina färdigheter med hjälp av övningar som laddas upp varje vecka.

Det viktigaste efter genomgången kurs är att du känner dig säker och hemmastadd i din kunskap och dina färdigheter med Tarot, när du påbörjar din fantastiska resa med det verktyg Tarot är.

Du kan göra kursen i din egen takt och när det passar dig bäst.

Kursinnehållet är tillgängligt i nedladdningsbart pdf-format. Innehållet finns också til i video-format.

Det kommer dessutom att finnas månadsvisa live-sessioner, där jag svarar på utvalda frågor som kursdeltagare skickat in. Dessa sessioner spelas in så att du efteråt kan se dem så många gånger du behöver.

Du kan också bli medlem i min exklusiva Facebook-grupp. Där kan du publicera dina läggningar och analysera dem tillsammans med dina kurskamrater. På så sätt delar ni och utvecklar ni lärandeprocessen .

Facebookgruppen är endast till för kursdeltagare och utgör ett utmärkt tillfälle för dig att träffa människor som är i samma Tarot-utbildning som du.

Du får också tillgång till förbättringar och uppdateringar som görs i framtiden utan att behöva betala extra.

Din tillgång till innehållet fortsätter automatiskt.

Skulle du vilja ”frysa pågående kurs” därför att du för tillfället inte har tid, är det också möjligt.

Du kan återuppta och fortsätta kursen, när du vill.

Även när du är klar med kursen, har du den alltid till ditt förfogande. På så sätt får du tillgång till det senaste innehållet, till nyheter och övriga förbättringar och förändringar.

Pin It on Pinterest