Arkan nummer 0

Avsnitt
Material

STORA ARKANER

Arkan nummer 0

Narren

Nyckelord: 

potential, spontanitet, beskydd, oskuld och originalitet.

Narren

I sin djupaste och mest andliga mening representerar Narren människans potential.

Det är ett tillstånd fritt från uppfostran och begränsande inflytande, helt ursprungligt, unikt och ännu outvecklat. Narren är som ett frö innan det grott, ägget innan det blivit befruktat eller om man så vill den nya idén såsom den från början visar sig i medvetandet.

Narrens siffra är noll , vilket betyder “full potential”. Det vill säga allt kan vara möjligt och inom räckhåll oavsett vilken form det tar. Siffran noll ser nästan ut som ett ägg och därinne kan en ny verklighet börja spira.

Därför meddelar Narren att en ny fas i ditt liv närmar sig och han uppmanar dig att gå in i den med totalt förtroende och befriad från tvivel, oro och reservationer.

När Narren visar sig,  kan du unna dig lyxen att ta risker, eftersom du är beskyddad. Du kan vara som ett barn som i sin oskuld och spontanitet, springer fram till stenar och klippor utan rädsla och därför lär sig  att klättra och hoppa mellan dem.

Trots faran och även om barnet skulle falla ett par gånger så händer ingenting allvarligt.

Narren bjuder in dig till att följa dina drömmar och din intuition. Tillåt dig att våga lita på dina impulser och agera enligt dem utan att det rationella sinnet ingriper med sina beräkningar och sin rädsla.

Det kan tyckas riskabelt i andras ögon men innerst inne agerar du i enlighet med omedveten och samtidigt djup visdom.

En inre säkerhet som kommer från hjärtat leder dig.

Narren indikerar, att du inte ännu blivit allt, som du skulle kunna bli och visar att du nu har hittat rätt kurs. Du rör dig framåt utan att ha en plan skissad i förväg. Du känner igen din egen väg i samma ögonblick som du beträder den.

När Narren kommer upp i din läsning, kan du lita på att situationer kommer att inträffa på ett sätt som du måste ge en chans.

Omständigheter som till att börja med verkar ogynnsamma kan avslutas och sedan komma tillbaka till dig på ett nästan magiskt bra sätt.

Narren representerar den typ av människa som utan minsta ansträngning surfar på de gynnsamma vågorna i livet. Det är den typiskt “sjukt galna lyckan” som vi alla känner igen.

Du ställs inför ett livsalternativ som du visste fanns, men som inte tagit form eller manifesterats förrän nu. Du känner det som om hela världen föds på nytt bara för att ge dig oändliga möjligheter att utvecklas.

Nyckeln är att vara autentisk, vara spontan och låta dig styras av dina känslor. Känner du att det är bra, gå vidare. Lita på att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt och gör dig redo att leva ut ett fantastiskt äventyr

Nyckelord: 

Fara, extravagans, oansvarighet, bedrägeririsk, envishet, arrogans, barnslighet, självbedrägeri.

Den Omvända Narren

När Den Omvända Narren dyker upp i en läsning blir hans annars goda egenskaper extrema och får dig att förlora balans och harmoni.

Den Omvända Narren antyder att du är (för) naiv och att du struntar i all försiktighet. Genom att inte ta hänsyn till de signaler som Den Omvända Narren pekar på, utsätter du dig för stora faror. Du måste få fast mark under fötterna och se till att du står stadigt.

Ansträng dig att se allt så objektivt som möjligt. Försök att verkligen hantera situationen på lämpligaste sätt.

Den Omvända Narren uppträder, när du inte lägger vikt vid dina handlingar, när du agerar utan att planera framåt och utan att överväga följderna av dina beslut.

Vi talar här om en barnslig och slarvig attityd och om lägen där det istället krävs mognad och ansvarstagande.

Den impulsiva och självbelåtna inställning som kortet med Den Omvända Narren representerar, visar på att dina val flyttar dig längre och längre bort från dina förnuftigare och sannare vägval.

Man kan likna det vid, att du kör fast eller att du går vilse eller att du är en kork som driver med strömmen. Genom att inte veta vad du egentligen vill eller vem du egentligen vill vara, kan vilket alternativ som helst framstå som ett gott val. Sådana val är i själva verket bara sätt att lura sig själv.

Du måste ta dig själv på större allvar än så för att dina livsval inte skall vara förgäves.

Ibland visar Den Omvända Narren att du är förvirrad och att du blandar ihop utanförskap med frihet. Genom att inte vilja ta till dig någon struktur, ger du dig själv intrycket av att du är oberoende och fri. Bristen på engagemang och ansvar lämnar dig istället utanför och du riskerar att leva ett tomt och meningslöst liv.

Du måste fråga dig själv, vad det är, som gör dig rädd för att gå ut i världen och engagera dig.

Ibland kan rädslan för misslyckande vara så stor, att du inte ens tillåter dig att fråga dig, vad det är du skulle vilja sträva efter och sedan uppnå.

Du skulle faktiskt kunna hjälpa dig själv genom att fråga: ”På vilket sätt skulle jag kunna göra en insats, som jag likt en gåva skulle kunna skänka världen?

Ibland lyfter Den Omvända Narren fram ett erbjudande eller en möjlighet, som ser väldigt attraktiv ut men det kan vara något som sedan visar sig helt vara annorlunda än vad du först trodde eller uppfattade.

Den Omvända Narrens råd till dig är inte vara naiv. Du skall inte låta dig bäras iväg av det första intrycket och inte heller av beslutsångest.

Om du funderar på att satsa allt på något eller någon och som man säger, lägga alla ägg i en korg och Den Omvända Narren dyker upp i din läsning, är det bäst att verkligen tänka efter före!

Du riskerar att förlora allt; både äggen och korgen.

När Den Omvända Narren hänvisar till en person, kan det betyda att personen är opålitlig och manipulativ eller att personen är oärlig och har för avsikt att utnyttja dig.

Det är en person som inte själv ”har koll” och som inte ser konsekvenserna av sina handlingar. Begår han eller hon ett fel, är det du som kommer att få bära allt ansvar och till sist stå där ensam med problemet.

Det är en person som lever i en värld av förvrängda fantasier eller övertygelser. Det kan mycket väl vara en charmig person men som samtidigt är oansvarig, impulsiv och inkonsekvent.

Om du litar på honom eller henne kan du förr eller senare komma att drabbas av stor besvikelse.

Andlig Mening

Det finns stunder i livet, när vi känner att vi måste göra något för att testa sann frihet. Det kan kännas som en befrielse, eftersom vi gör det utan att ha en färdig plan och utan vara fyllda av fördomar. Vi vågar ”tänka med hjärtat”.

Den uppriktiga (och rena) avsikten – representerad av den vita rosen som du bär i din vänstra hand – när du står inför det okända är ditt bästa skydd.

Narren visar här på en djup förståelse för frihet. Frihet liksom kärlek kan genomtränga alla aspekter av våra liv.

Ofta definierar vi frihet genom att tala om hur vi förhåller oss till andra människor eller till de situationer som omger oss.

Narren uppmanar oss att vara fria och framhåller att det handlar om en ständigt pågående process.

Äkta frihet kan dock bara erövras och finnas inom oss.

Numerologi

Talet 0 är förknippat med känslighet och förmågan att betrakta det som händer  utifrån olika synvinklar.

Människor som “tillhör” detta tal har förmågan till stor inlevelse och stark empati.

Pin It on Pinterest