Arkan nummer I

SMÅ ARKANER

Arkan nummer I

Ess i sviten Stavar

Nyckelord: 

förtroende, kraft, engagemang, kreativitet, projektledare 

Ess i sviten Stavar

Ess i sviten Stavar indikerar positiva energier och början och på olika processer till exempel företag, familj.

Dina mål kommer att gå uppfyllelse, när det gäller till exempel pengar, skapande, sexuell tillfredsställelse. Nya möjligheter och situationer uppstår såsom nya idéer, nytt arbete, fruktsamhet och framgång i affärer.

 

Rättvänt kort, Ess i sviten Stavar

Ess i sviten Stavar visar på att ”eldens entusiasm och kreativa kapacitet” har tagit plats i ditt liv. Kanske har du inte märkt av det ännu, men det ”fröet” av finns planterat inom dig där och väntar bara på rätt ögonblick att spira.


Det första steget för att tillgodogöra sig denna gåva är att vara medveten om det, uppskatta det och värdera det. När som helst kan du råka på en ny möjlighet, ett erbjudande, ett möte eller en gåva.


Det kan också vara en idé eller en inre impuls. Oavsett situation eller läge kommer det att finnas ett ögonblick, då du blir medveten om vilken potential du bär på. Det gäller att hålla fast vid detta ögonblick och denna insikt.  Unna dig att dra optimal fördel av det som händer, eftersom det är en unik möjlighet som inte du har råd att  missa.


I en läsning pekar Ess i sviten Stavar på att du ska undersöka vilka möjligheter eller önskningar som ”växer ” inuti dig. Det är dags att vara djärv och modig och det är faktiskt dags att våga ta risker.

Din entusiasm kommer nu att vara din bästa guide och även det bästa försvaret. Ess i Stavar, liksom Stavar symboliserar generellt individuell kraft och personlig upplevelse.

Tiden för passionerat engagemang och kreativitet börjar och man måste dra nytta av detta.

Nyckelord: 

Nedgång, dekadens, arrogans, dominans, motstånd, utebliven måluppfyllelse, konkurs

Allmänna råd

Lärt dig att hålla ut och ge inte upp i första taget. Se till att ha balans i det du gör.

Tänk efter innan du agerar och var noga med att se möjligheter i stället för att fokusera på det alla möjligheter som finna runt omkring dig. Istället på det som inte finns eller saknas.

Ess i sviten Stavar, Omvänt kort

Ess i sviten Stavar står för faktaprincipen.

Ess i sviten Stavar, Omvänt kort hänvisar istället till motsatsen, till det avbrutna och skadliga i det vi företar oss.  Den mest uppenbara betydelsen är att du är nära att ”falla” eller misslyckas på någon plan: ekonomiskt, moraliskt, fysiskt, andligt, i relationer etc.

Om det inte finns några andra förklarande omständigheter, kan det handla om at steg förhastat, felaktigt eller riktigt dåligt beslut, som kommer att föra med kännbara konsekvenser och förluster.

Allt rasar, man förlorar sina goda energier. Glädjen och lyckan blir frustrerad. Projekt man velat ta sig an påbörjas aldrig.

Du är rädd för att möta nya utmaningar, hindrar din självutveckling. Istället inträder en kortare eller längre period av stagnation.

Det är i ett sådant läge man/kanske lätt/ ger sig in i nya engagemang och projekt trots att man inte har energi, kraft eller engagemang att genomföra eller avsluta dem på ett framgångsrikt sätt.

Minsta motgång gör att man ger upp och lägger ner för att börja med något annat som inte heller slutförs.

Man avviker från den kurs man stakat ut och lyckas inte längre få kontinuitet i något man gör.

Andlig Mening

Ess i sviten stavar är ett uppmaning att ta initiativet, när vi känner lusten, entusiasmen eller inspirationen inför något som får oss känna ett starkt och djupt inifrån kommande engagemang.

Känslan, när den kommer, är lätt att känna igen och av erfarenhet vet vi redan att vi måste hålla ”lågan brinnande” för att den inte ska slockna. För att behålla lusten och passionen måste vi därför bejaka den.

Ess i sviten stavar vill lära oss att känna igen ett verkligt och sant incitament så att vi vill och även vågar undersöka vart det kan leda. Det ger oss också ”klartecken” att vara öppen och våga utforska på såväl kreativ som på sexuell nivå

Pin It on Pinterest