Arkan nummer X

STORA ARKANER

Arkan nummer X

Lyckohjulet

Nyckelord: 

Gynnsamma förhållanden, tillväxt, möjlighet, kursändring, synkronisering, hämnd adressändring, cykliska förlopp, möjligheter, vinst, acceptans inför det oväntade, den rätta stunden för att agera, alltings föränderlighet och upprepning, ödet

Lyckohjulet

Lyckohjulet handlar om uppgång och nedgång, tur och otur.

Lyckohjulet påminner oss om att:

  • det finns början, utveckling, nedgång och till sist förintelse;
  • den regelbundna växlingen vi ser i naturen
  • möjligheter att börja om och att göra sig av med det gamla och ta tag i eller skapa det nya.

Förstår du naturens cykliska förlopp så kan du på liknande sätt se och ta till vara händelserna i ditt liv. Därmed kan du få ut det mesta och bästa av det som varje ögonblick erbjuder.

Lyckohjulet står för ett speciellt förhållningssätt inför det som händer, en attityd  man kan utveckla optimalt.

Detta förhållningssätt kan man likna vid navet på ett hjul. Allt snurrar men i centrum, navet, är allt stilla. Det ger möjlighet till överblick, eftertanke och planering. Man rör sig framåt men med kontroll, vilket är gynnsamt.

Lyckohjulet talar om att man, även då allt verkar hända samtidigt, kan skapa ”lägen med flyt”.  På så sätt kan man göra framsteg.

Lyckohjulet talar om positiva förändringar, framgång, lycka.

När Lyckohjulet visas i din läsning pekar det på att allt kommer att vara gynnsamt för dig, även om saker kan hända på ett annorlunda sätt jämfört med vad du föreställt dig.

Du är inne i en period av tillväxt och ska dra nytta av detta och så klart ta för di av de möjligheter som dyker upp.

Lyckohjulet meddelar att du kommer att få uppleva hur allt passar ihop som i ett pussel, allt kommer av sig självt, när du behöver det.

De mest underbara saker inträffar som genom ett trollslag. Dörrar du knappast ens tänkt på öppnas. Du får uppmuntran och stöd också från oväntat håll. Dina projekt kommer att lyckas även om du “backar in i mål”.

Lyckohjulet meddelar att du får belöning för handlingar och beslut du tog i det förflutna. Det du planterade då bär frukt nu.

Kanske någon du hjälpt ställer upp för dig.  En investering du gjorde för länge sedan, visar sig ge oväntad och stor vinst.

Kanske tar en svår och jobbig fas i ditt liv äntligen slut och du inser att du egentligen bidragit med mycket mer än du förstått.

Lyckohjulet meddelar generellt sett oväntade och positiva förändringar. Du kan räkna med att saker och ting utvecklas till din fördel.

Nyckelord: 

Motgång, frustration, sönderfall, förtvivlan, de cykliska förloppens slut.

Den Omvända Lyckohjulet

Det Omvända Lyckohjuletframträder, när du tycker att du har “otur”. Du känner att allt blir fel och att det inte finns något du kan göra åt det.

Alla dina försök börjar och slutar i frustration. Du får en känsla av att någon eller något större än du motarbetar dig och driver situationen mot misslyckande eller kollaps.
Förtvivlan och ångest tar över hela din varelse. Det är i sådana lägen lätt att se sig som ett offer för omständigheter.

Det kan vara så att allt dåligt faktiskt beror på faktorer som ligger utanför din kontroll.  Ändå är det viktigt att granska om det som ”drabbar dig” kan ha något samband med dåliga beslut tillbaks i tiden.

Kanske kan det dåliga som händer istället ha att göra med att du inte i tid kunnat upptäcka ett negativt beteende hos dig själv och därför inte rättat till det i tid.

Du måste komma ihåg att Lyckohjulet alltid, både rättvänt och omvänt, handlar om den eviga upprepningen. Varje åtgärd i det förflutna för med sig konsekvenser i ditt nuvarande liv. Varje åtgärd som du vidtar idag får återverkningar i framtiden.

Ibland pekar det Omvända Lyckohjulet på slutet på en period eller ett händelseförlopp, det vill säga ögonblicket, när allting börjar falla sönder för att sedan lösas upp.

Lyckohjulet tillhör de stora Arkanerna, vars inflytande man måste ta på allvar. Lyckohjulet vill få dig att förstå, att du inte kan eller ska göra motstånd.

Bästa sättet att gå vidare är att frigöra sig men utan att glömma något, som  är grundläggande och viktigt. Tänk igenom vad du kan lära dig av det som hänt bakåt i tiden utan att sortera in det i ”bra eller dåligt”. Betrakta allt så objektivt du kan!

Andlig Mening

Lyckohjulet lär oss att livet är i konstant rörelse, ”det eviga flödet”.

Vad vi kan göra är att utveckla vår inre stabilitet, eftersom den hjälper oss att ”flyta med” samtidigt som vi har kvar kontrollen över oss själva, när det gäller hur vi reagerar och de beslut vi fattar.

Livet och omständigheterna rår vi inte alltid på.

Ett annat sätt att förstå Lyckohjulet är genom bilden vi får från ordspråket”Allt som går upp måste komma ner”.

Huvudtanken är att vi lika lite som att förbli evigt unga, kan välja att för alltid stanna kvar i framgångar och inte heller för alltid låsa oss fast i misslyckanden.

Lyckohjulet snurrar och snurrar och vi kan inte göra annat än att följa med varv efter varv.

Numerologi

Livet ger alltid nya möjligheter. Man ska därför inte fastna i förväntningar att det alltid kommer att vara bra eller ännu bättre. Lika lite ska man tro att det alltid förblir dåligt eller sämre.

Personer som förknippas med nummer X är starka och bestämda. Många gånger är de karismatiska.

Det är tack vare dessa positiva egenskaper, som de vanligtvis lyckas med allt de tar sig för.

Ibland föredrar de att inte slutföra något de har börjat, vilket kan bero på  en oöverstiglig rädsla, att inte leva upp till egna eller andras förväntningar.

När de övervinner denna rädsla blir, kan de till synes inte misslyckas.

Pin It on Pinterest