Arkan nummer XVIII

STORA ARKANER

Arkan nummer XVIII

Månen

Nyckelord: 

Instinkt, rädsla, omedvetenhet, tvetydighet, det fördolda, tidigare liv;

medvetslöshet, känslor, drömmar, förvirring, det förflutna, mysterium, psykisk energi , symbolik, mottaglighet,  poesi,  fantasi, humor.

Månen

Månen representerar mötet med det omedvetna, med våra instinkter och grundläggande rädslor. Det är områden man inte närmar sig enbart med hjälp av logiken, eftersom det omedvetna liksom våra instinkter och det intuitiva följer andra regler, vilket ger intryck av oförutsägbarhet.

Den stora svårigheten i mötet med detta område är att människan har byggt upp civilisationer och därmed lämnat det vi kan kalla ”det vilda och otämjda” bakom sig.

Vi har därmed, vill vi tro, förlorat kontakten med den djupt naturliga världen, så som vi vill se det,. Vi har glömt dess språk och inte tagit tillvara dess visdom.

Det omedvetna söker dock alltid sina egna vägar att komma till tals, antingen genom drömmar, eller via fysiska eller psykiska symptom, beteenden eller känslor. Det omedvetna kan vi inte kontrollera eller utestänga.

När innehållet i det omedvetna dyker upp gång på gång, känner vi oss överraskade av dess innehåll: Vi har svårt att acceptera, smälta, hantera och redogöra för innehållet, eftersom det många gånger är otydligt, kanske besvärande för oss och får oss att skämmas. Dessutom verkar det ibland  helt felaktigt.

Sanningen är dock  att det som anses “det rätta” i samhällets ögon, kan vara helt fel för vår inre omedvetna existens.  Denna motsättning ger ibland upphov till djup oro och även mycket stark ångest.

Det är inte självklart enkelt att förena vår mest civiliserade sida med vår mest instinktsstyrda sida. Det får oss ändå att se att vi är uppdelade i två delar; det medvetna och det omedvetna, det civiliserade respektive det vilda även.

Månen visar sig i en läsning, när innehållet i ditt omedvetna kommer fram och invaderar dina känslor och tankar, påverkar ditt humör och ditt sätt att uppfatta verkligheten. Detta inflöde kan vara orsakat av många och olika upplevelser men effekten kan ofta beskrivas som störande eller till och med skrämmande.

När Månen dyker upp i en läsning betyder det, att du kommer att konfronteras med rädslor eller obehag som du hittills undvikit för att kunna fungera i vardagen. Månen upplyser dig om, att du nu måste ta till dig den djupa sanningen och att det är bråttom.

Något får dig att återuppleva sådant som hänt tidigare i ditt liv och som fort-farande är relevanta, därför att de  innehåller sådant som är olöst eller på väg att lösas upp och läkas ut. Du måste ta till dig detta och sedan hantera det.

Månen uppträder, när en speciellt komplicerad fråga har kommit upp. Månen ber dig att verkligen ta dig an den här frågan en gång för alla, för att du ska bli fri och därmed slippa oro och ångest.

Somliga hävdar att Månen hänvisar till konflikter och bördor från tidigare liv, vilket kan vara mycket svårt att hantera, lindra respektive frigöra sig från på egen hand.

När Månen visas är det alltid klokt att söka hjälp hos en bra terapeut eller åtminstone kontakta och prata ut hos en pålitlig vän eller rådgivare.

Kanske vet du inte, vad du ska göra med ”konflikten” som ditt undermedvetna lägger framför dig. Anledningen till din förvirring  är att det har legat gömt eller latent i ditt omedvetna i väntan på att du ska ha resurser för att lösa det. Månen visar  sig, därför att det är dags att ta itu med ”det som kommit upp till ytan” samtidigt som du har medel inom räckhåll.

Månens ljus är inte klart och entydigt: ”det diffusa skenet” hindrar dig att exakt beskriva det du ser. Så kommer det att vara tills du på ett medvetet plan lyckas sätta ord på det som ditt undermedvetna visar upp. När du lyckats med det, kan du hantera och behandla ”problemet” för vad det egentligen är och förstå vad som har oroat eller stört dig.

Du kan exempelvis ha upplevt dig vara ledsen och nedstämd utan anledning. I själva verket har du burit en stark ilska inom dig men riktat den mot dig själv. När du inte längre förväxlar känslorna därför att du identifierat orsakerna, känner du dig befriad och fylld av ny energi.

Månen visas också när du står inför något helt obegripligt, ett mysterium: ditt undermedvetna ger dig ”signaler eller tecken” men det är oklart vad det handlar om. Det finns dock en del av dig som intuitivt har på känn vad det handlar om.

Den intuitiva delen inom dig vet genom känslan vad det är. Även om du själv eller din omgivning försöker övertyga dig om att du föreställer dig saker och ting, finns en intuitiv oro som varnar dig. Först när du löst ditt mysterium och det obegripliga fått sin förklaring kan du känna dig nöjd och trygg.

Rekommendationen när Månen uppträder är: stanna, förbli stilla, observera utan förutfattade meningar eller förhastade slutsatser. Låt dig känna vad du än känner, låt “saken” visa sig i alla sina faser, i skiftande belysning, tills du kommer till insikt och kan se och förstå det som legat oåtkomligt i ditt omedvetna.

Nyckelord: 

Depression, galenskap, överflöd, förlust

Den Omvända Månen

Den Omvända Månen uppträder, när vissa olösta frågor eller problem, som du burit på länge åter aktualiseras. Du märker att du inte kan använda dina vanliga krafter och  detta får dig att sjunka ner i förvirring och förtvivlan.

För att komma ur låsningen behöver du professionell hjälp, eftersom frågorna eller problemet är så omfattande eller allvarligt. Den effekt situationen har på dig, kan snabbt bli ohanterlig och dessutom inverka negativt och skapa obalans i din omgivning.

Den Omvända Månen visas när du är psykiskt störd. Dina åsikter och ditt beteende förändras, eftersom du på grund av din störning uppfattar och tolkar allt på ett förvrängt sätt.  Allt i ditt liv går snett utan att  du är medveten om att du själv framkallar de här förändringarna.

Den Omvända Månen uppträder också när du är orättvis; när du har tappat kontrollen över vad du gör och den du är; när orsakerna till ditt uppförande är ogrundade eller obegripliga och då du inte längre kontrollerar dina impulser.

Den Omvända Månen pekar på att det är mycket viktigt för dig att handla snabbt för att hitta hjälp och stöd i tid. Annars kommer du att hamna i allvarlig psykisk obalans.

Tillåt inte att irrationalitet tar över ditt liv.

Andlig Mening

Månens andliga budskap pekar på att du ska ha förtroende för din intuition.

Månen representerar den del av oss som intuitivt anar och känner våra inre processer och som  hjälper oss att behålla lugn och stillhet tills dessa händelser är över.

Månens budskap är därför att vara tyst, meditera och vänta på ”den upplysta natten”, Vi ska förlita oss på intuitionen och i tystnad bearbeta all information som genom känslor, drömmar och intuition når oss från det omedvetna.

Det är en utmärkt tid att utveckla användningen av intuitiva metoder och psykiska färdigheter; meditation, drömtydning, symbolförståelse, poesiskrivande.  På så sätt lär man sig att navigera i emotionella processer utan att “drunkna i havet”.

Numerologi

Nummer 18 har alltid ansetts vara ett heligt nummer förknippat med fullkomlighet och totalitet.

I de allra flesta länder och kulturer är detta nummer också kopplat till ålderdomen.

En person som ”tillhör” nummer 18 borde inte oroa sig för någonting. 18 är ett tal med god symbolik. Det ger individer skydd och hjälp att hitta den rätta vägen, även om vägen visar sig vara full av hinder.

En av de viktigaste egenskaperna hos en ”18-personlighet” är att hon eller han ständigt lär sig nya saker. Dessa personer kan ta till sig allt och dessutom behålla och använda sig av allt det lär sig.

18 symboliserar förtroende och personer i den här kretsen är mycket självsäkra, aktiva och respekterade i de yrken de valt att ägna sig åt.

Pin It on Pinterest