Arkan nummer XIV

STORA ARKANER

Arkan nummer XIV

Måttfullhet

Nyckelord: 

Måttlighet, lugn, komplettering, hållbarhet, höga ändamål, anpassning, samarbete,

Integration, alkemi, moderering, uppgiftsorientering, harmoni, läkning, änglavakt

Måttfullhet

Måttfullhet är allmänt sett ett mycket gynnsamt kort.

När det visas i din läsning pekar det på att du för ögonblicket lever i stor fred och frid, i harmoni och är vid god hälsa.

Kanske känns detta inte speciellt spännande för dig vid en tidpunkt, då du kanske inte får beröm för några spektakulära prestationer och då det inte heller finns några stora händelser att prata om. Lugnet och balansen du upplever nu är emellertid värda mer än allt annat.

Det värdefulla med det här tillståndet är, att det blir möjligt för dig att  förverkliga ditt mest efterlängtade mål. Du vet mycket väl vart du vill och du är mycket tydlig med vilka värden som leder dig. Därför är din motivation stark och opåverkbar.

Ditt mål kommer sannolikt att manifestera sig på lång sikt. Du vet att det är så och du accepterar det. Ingenting gör dig otålig. Du går lugnt framåt och lägger all din uppmärksamhet på varje steg du tar.

Måttfulhet talar om samarbete och samordning, din förmåga att integrera aspekter, människors olika personligheter, ta till vara deras olika eller motsatta egenskaper och få dem att arbeta tillsammans mot samma mål.

Du har möjlighet att samordna allt som behövs och som gynnar förverkligandet av de projekt du har satt i gång.

Du förstår förhållandet mellan delarna och helheten. Du är också medveten om att ingenting existerar isolerat på egen hand utan att allt är en del av en helhet eller ett större system.

Måttfullhet uppstår, när motsatser jämkas samman till en fungerande helhet: de alltför hetsiga blandas med de alltför försiktiga och tillsammans kan de utgöra den balanserade enhet som leder till framgång. Buddhister kallar det “Mellanvägen”.

Du utvecklar måttlighet på ett taktfullt sätt och med fingertoppskänsla för situationen. På sätt som skapas tilltro och respekt.

Du vet också att du kan lita på dig själv i det du gör. Din anpassningsförmåga är enorm och du är också mycket försiktig, vilket gör att du behåller ditt lugn som därför också sprider sig till andra oavsett vad som händer.

När du får Måttfullhet i en läsning i samband med grupper som till exempel familjen, företaget eller organisationen där du är inblandad, pekar det på att alla inblandade parter kommer att samverka till yttersta.

Alla vet vilken grupp de tillhör och alla är villiga att hjälpa varandra. Kommunikationsflödet fungerar och allt utvecklas i jämn takt. Bakslag och svårigheter dämpas av den fungerande helheten som uppför sig nästan som EN levande organism.

När du får Måttfullhet i förhållande till din partner säger det, att tillsammans kan ni två gå väldigt långt. Det sätt ni kompletterar varandra på är sådant att ni kommer att kunna övervinna alla svårigheter och därför kan ni uppfylla varje dröm ni vill förverkliga. Ert förhållande kommer alltid vara lugnt, stabilt och solitt.

På djupaste nivå beskriver Måttfullhet ett internt tillstånd som är mycket fördelaktigt för läkning: information flyter från det omedvetna (dammen) till det medvetna (jorden) och vice versa, förmedlad av andens kraft (ängeln). Om du befinner dig i en terapeutisk process, kommer den att utvecklas snabbt och framgångsrikt. Om du inte är det, men skulle behöva det, har du fortfarande möjligheten till självläkning.

Nyckelord: 

ångest, extremism, impulsivitet, obalans, brist på samordning, missanpassning, meningslöshet.

Den Omvända Måttfullheten

Den Omvända Måttfullheten indikerar att du förlorat ditt lugn, din balans och även måttligheten i ditt liv.

Du beter dig impulsivt eller oroligt och det äventyrar dina framtida projekt som kanske inte kan förverkligas. Det kan också betyda att du har givit upp och blivit apatisk. Det kommer att orsaka förseningar, konflikter och splittring.

Kanske är du otålig eller så har du har glömt att all framgång är resultatet av tidigare insatser utförda med uthållighet och perfektionism.

Det är kanske istället så att du inte är  klar över vilka ideal eller principer som  du vill följa här i livet. Därför tappar du bort dig på vägen och målet med dina ansträngningar blir svårare och svårare att se. Du löper på så sätt risken att gå miste om en stor möjlighet.

Om din läsning handlar om lagarbete eller någon annan situation som involverar fler människor, talar den Omvända Måttfullheten om oenigheter, konflikter, flykt, uppdelning i mindre grupepr, missbruk eller försumlighet gruppmedlemmar emellan  och i allmänhet en förvrängning  av det som borde fungera som ett sammanhängande och välintegrerat system.

Den Omvända Måttfullheten kan också indikera att du tillämpar förhastade lösningar på problem som kräver utförligare svar. Resultatet av sådana lösningar kommer alltid att vara otillräckliga. Kanske kommer du genom att åtgärda några problem skapa nya.

Det är trots allt nödvändigt att göra en noggrann granskning av det problem du ställts inför dig och fråga dig: ”Vad behöver jag ta itu med och  iordningställa?  Var börjar jag? Hur kan jag på ett balanserat och optimalt sätt leva upp till de förväntningar och krav omgivningen har på mig?”

Andlig Mening

Det andliga budskapet Måttfullheten framför leder oss till att integrera de nya formerna av medvetande som uppstår genom våra personliga förändringsprocesser. Därmed lär vi  oss att leva i balans. Det är en dynamisk och samtidigt konstant attityd.

Av Måttfullheten lär vi oss också att ägna tid  åt vår  själs utveckling.  Det gör vi genom att utveckla våra uppdrag och insatser i världen utifrån vår andliga sanning.

Måttfullheten är också ett budskap som bekräftar vår intuitiva förmåga att ta emot andlig kunskap, som vi  sedan objektivt kan använda för att omsätta den kunskapen i praktiken.

Numerologi

De människor som associeras med nummer 14, Måttfullheten, är paradoxalt nog, mycket bra i affärer.

De samlar förmögenheter nästan utan att tänka på det. Nyckeln till detta är att även om de arbetar hårt för att uppnå de bästa resultaten, så har de alltid en Plan B om allt misslyckas. Skulle den andra planen inte utvecklas som förväntat, så har de förmågan att snabbt hitta nya idéer och framkomliga vägar.

Dessa människor har också egenskapen att vara mycket empatiska, kunna sätta sig in i  hur andra har det här i världen och på så sätt hjälpa andra utifrån sina personliga erfarenheter.

Det är något som kommer ifrån deras inre. De verkar vara födda med den empatiska livshållningen och det återspeglas i deras personligheter.

Pin It on Pinterest