orakel ying yang

av | maj 31, 2020

Orakel Yang

 Yang är den maskulina principen för rörelse, dynamik, aktivitet och kreativitet.

Yang handlar om att kunna åstadkomma saker och ting, att bli aktiv.

Yang står för förmågan att komma i rörelse, för att aktivera energierna som sänder den impuls till världen som gör att vårt tänkande manifesterar sig och förverkligar sig på rätt sätt – nu i detta ögonblick, eftersom det nu är rätta läget att sätta igång.  Just nu kommer du snabbt och lätt att nå dina mål.

Det du önskar dig kommer att förvekligas, om du handlar med insiktsfullhet och säkerhet.

Detta kort symboliserar det nya livet. Du tar här emot budskapet, att du redan har övervunnit dina hinder. Det finns inte längre någon anledning till tvivel. 

Nu är det du som bygger din framtid och avgör ditt öde.

Budskap

Omständigheterna stödjer en åtgärd från sida. Du måste vara den som tar första steget. 

Lita på att du direkt vet vad du ska göra. Var lugn till sinnes men

aktiv i handling och vilja.

Vad beträffar sådant som har att göra med hjärtat (kärleken) är läget till i högsta grad gynnsamt.

Passionen, kärleken ligger i luften och det är dags att dansa till kärlekens musik.

Orakel Ying 

Ying är den feminina principen om mottaglighet; låt någon annan ta det första steget; samla in information och följa efter; det är konsten med informerat samtycke

Budskap

I detta ögonblick undertiden som du väntar för det som väntar på dig och förbereder dig för att välkomna det måste du vara medveten och mottaglig. 

Yin betyder inte att sluta följa dina drömmar eller ligga, utan att medvetet låta saker flyta till dig och vara villiga att få den belöning som kommer att vara tillgänglig för dig.

Det handlar om att noggrant och känsligt studera andras handlingar och analysera hur det kan påverka din. Kom ihåg att du måste ge utrymme för att mirakel ska äga rum

Written By karlZeladaDev

Related Posts

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Pin It on Pinterest