TERAPEUTISK TAROT

Tarot kan idag tillämpas inom två helt olika synsätt: den futurologiska/ framtidsvisonen respektive den vision som inriktas på fördjupad självkännedom och utveckling.

Spådomens Tarot strävar efter att förutsäga och lära känna framtiden, medan Tarot inriktad på självkännedom eftersträvar människans omvandling.

Inom båda dessa riktiningar finns flera framträdande personer:

Alejandro Jodorowsky, Enrique Exquenazi, Liz Green, Zigler, etc.

Veet Pramad är den som sedan 1987 har utvecklat terapeutisk Tarot. Målet är att identifiera och därefter bearbeta blockeringar, rädsla och andra beteendemönster som hindrar personlig utveckling och ett aktivt liv. Genom att frigöra, balansera och harmonisera individens väsen med de egna krafterna, kan terapeutisk Tarot bidra till att den som söker hjälp kan leva ett mer balanserat och harmoniskt liv. 


FEM PRINCIPER AV TERAPEUTISK TAROT

  1. Våra liv är resultatet av vår förmåga att förverkliga de beslut vi fattar snarare än de omständigheter vi omges av. Vi är också ansvariga för vad som händer i våra liv
  2. Vi fattar våra beslut utifrån våra övertygelser och tillhörande beteendemönster. Våra övertygelse har en tendens att styra våra liv på sätt som vi inte alltid är medvetna om.
  3. Ofta är vi själva det främsta hindret för att vi ska uppnå  förverkligande i livets alla aspekter. Inom oss finns ofta ett starkt motstånd mot att förändra tankemönster och beteende även då dessa inte leder till de mål vi strävar efter.
  4. Intuitivt dras vi till det vi innerst inne vet vad vi behöver för att växa istället för det vi tror är det rätta.
  5. Vi har alla det som behövs för att vi ska kunna förverkliga oss själva på alla sätt och vara lyckliga.

Pin It on Pinterest